Nieuws

Aardgasprijzen staan historisch laag

We stellen momenteel op de termijnmarkten een sterke daling vast van de aardgasprijzen. Dit gaat over meerdere euro's per MWh tegenover de reeds lage prijzen van 2019. Exergie vergelijkt jaarlijks tientallen energiecontracten en scheidt ook voor u het kaf van het koren zodat u een goed gedocumenteerde en weloverwogen keuze kan maken over uw energievoorziening. 

Lees meer

Limburg: Platteland Plus

Ook in Limburg staat momenteel een call open voor projecten voor plattelandsontwikkeling met aandacht voor klimaat en duurzaamheid. Platteland Plus zet in op acties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de plattelandseconomie. Hierbij is het belangrijk te noteren dat Platteland Plus-projecten niet verbonden zijn aan het Europese kader van PDPO en dat de link met de landbouw- en plattelandsgemeenschap niet geëxpliciteerd dient te worden.

Platteland Plus - projecten kunnen rekenen op financiële ondersteuning van Vlaanderen en van de provincie.


Lees meer

Oost-Vlaanderen: subsidie voor energieambassadeurs

Deze subsidie ondersteunt de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in de provincie Oost-Vlaanderen met als doel de CO2-uitstoot te verminderen.

Lees meer