Nieuws

Ook KMO's verplicht tot energieaudit tegen einde 2022

De Vlaamse energiewetgeving voor energie-intensieve en niet-energie intensieve vestigingen verstrengt. Dit is een gevolg van de “fit for 55” doelstellingen en de beoogde Europese klimaatneutraliteit tegen 2050. 

Lees meer

Bereid u voor op de invoering van het capaciteitstarief

Voor een kleine gebruiker zoals de gezinnen en kleine KMO’s aangesloten op laagspanning gebeurt de berekening van de netkosten vandaag enkel op basis van de verbruikte energie (kWh). Er wordt geen rekening gehouden met het piekvermogen, welk aangeeft “hoeveel energie ineens verbruikt wordt”. Hoe hoger het piekvermogen, en vooral, hoe meer afnemers gelijktijdig hun piekvermogen bereiken, hoe zwaarder het distributienet uitgevoerd moet worden om al die energie ter plaatse te brengen.

Lees meer

Voordelen van een klimaatneutrale onderneming

In kader van de Europese Green Deal merken we dat reductie van de CO2-uitstoot en klimaatneutraliteit voor zowel ondernemingen als consumenten sterk aan belang winnen. Heel wat ondernemingen zetten momenteel in op het aanbieden van klimaatneutrale producten en/of de opmaak van een Zero Carbon Masterplan. Door verder in te zetten op efficiëntie kan uw bedrijf wellicht nu al klimaatneutraal opereren. Een goed doordacht toekomstplan levert alvast heel wat voordelen.

Lees meer