Nieuws

Energiepositieve wijken en gebouwen

Binnen Europa winnen projecten rond energiepositieve wijken aan belang. Dergelijke wijken kunnen een antwoord bieden op de steeds dwingendere klimaatproblematiek. Momenteel zijn al 2 wijken operationeel en 27 anderen in uitvoering. Er is echter nog veel werk aan de winkel om de ambitieuze doelstelling van 100 energiepositieve wijken in Europa tegen 2025 te halen. Maar het uitwerken van dergelijke projecten vraagt veel inspanningen en draagvlak bij verschillende (f)actoren.

Lees meer

Wanneer doe je een dynamische gebouwsimulatie?

Een dynamische gebouwsimulatie is een nuttig instrument bij het ontwerpen van een nieuw gebouw of bij het uitvoeren van een grondige renovatie van een bestaand gebouw. Deze methode biedt veel voordelen, maar heeft ook wel enkele beperkingen. Wil je goed voorbereid starten? Lees dan verder!

Lees meer

Steunmaatregelen voor elektro-intensieve bedrijven: CIE

Elektro-intensieve bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een financiële compensatie via de regeling ‘indirecte emissiekosten’. In het nieuw gepubliceerde Europese richtsnoer, voor de periode 2021-2030, werd verduidelijkt welke sectoren hiervoor in aanmerking komen. Lees meer.

Lees meer