100% elektrisch

Vanaf 11 maart 2021 is het in Vlaanderen verplicht om bij grotere nieuwe gebouwen of renovatieprojecten laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Vanaf 10 parkeerplaatsen aan niet-residentiële projecten moeten minstens 2 laadpalen voorzien worden. Daarnaast moet minstens 25% van de parkeerplaatsen voorzien worden op een latere uitbreiding met laadpalen, bijvoorbeeld door het plaatsen van wachtbuizen. Ook voor grotere residentiële projecten moeten minstens wachtbuizen voorzien worden. 

Belang elektrisch rijden

Elektrische auto’s hebben de voorbije jaren een enorme evolutie doorgemaakt. Tesla had initieel bijna een monopolie op elektrische auto’s – enkele uitschieters zoals de Nissan Leaf buiten beschouwing gelaten – en werd door velen eerder als statussymbool dan als summum van duurzaamheid gezien. Ondertussen hebben heel wat grote automerken echter ook platformen gecreëerd voor 100% elektrische auto’s, en neemt het aanbod met rasse schreden toe. 

Elektrische auto’s hebben naast het duurzame aspect dan ook heel wat bijkomende voordelen: rijgedrag, rijcomfort, lagere onderhoudskost … Het rijbereik heeft al lang de doorsnee afstand die op een dag wordt afgelegd, overschreden, en de aankoopprijzen komen steeds dichter in de buurt van de fossiele tegenhangers. 

In combinatie met de beslissing van de federale regering om vanaf 2026 enkel nog ‘broeikasgasvrije’ auto’s toe te laten voor bedrijfswagens (daar horen uiteraard ook auto’s op waterstof bij, maar die hebben nog geen zelfde evolutie doorgemaakt), leidt het dan ook geen twijfel dat we uiteindelijk zullen eindigen op een quasi volledig elektrisch wagenpark. Daarom raden wij onze klanten al lange tijd aan om minstens wachtbuizen te voorzien over de volledige parking, om alle opties voor de toekomst open te houden. 

Combinatie zonnepanelen

Regelmatig verschijnt er wel eens een nieuwsbericht dat elektrische wagens toch niet zo milieuvriendelijk zouden zijn omdat ze stroom verbruiken die met fossiele brandstof opgewekt wordt. Deze berichten worden steeds weer ontkracht door juistere berekeningen, en naarmate het aandeel hernieuwbare energie in onze stroomvoorziening stijgt wordt dit zelfs helemaal verwaarloosbaar. Het mooiste tegenargument is echter om zelf een investering in een elektrisch wagenpark te combineren met een PV-installatie, én de auto’s zoveel mogelijk met zonnestroom te laden. 

De zon schijnt overdag, en dan staat de bedrijfsparking meestal vol. Een PV-installatie van ongeveer 200 kWpiek produceert ongeveer 70% van haar totale opbrengst bij vermogen van 66 kW; de laadcapaciteit van drie dubbele laadpalen. Als deze laadpalen goed benut worden, kunnen zij dus een groot deel van de geproduceerde stroom van bijna 1000 m² aan zonnepanelen verbruiken. Als bijvoorbeeld slechts 25% van de zonnestroom uit deze PV-installatie van 200 kWpiek zo gebruikt wordt, is dat goed voor 200.000 à 300.000 emissieloze kilometers per jaar!

Flexibele laadpalen

Ook de laadpalen worden slimmer, en spelen meer en meer in op de noden van ons energiesysteem. Met flexibele laadpalen, kan de laadsnelheid aangepast worden in functie van de beschikbare zonnestroom, of de afname in het bedrijf zelf. Dit is niet enkel interessant voor het optimaliseren van je PV-installatie, maar zal ook met het capaciteitstarief dat in 2022 in voege zou treden, vruchten opleveren. Zo kan je erover waken dat het installeren van laadpalen je piekverbruik niet doet stijgen, en wordt het elektriciteitsnet beter benut. 

Power-to-grid

Het kan zelfs nog een stapje verder gaan: meer een meer elektrische auto’s worden voorzien op “P2G” of “power-to-grid”-mogelijkheden. Dit betekent dat de batterij niet enkel stroom van het net afneemt, maar ook stroom kan injecteren indien nodig. Zo kan het lokaal piekverbruik zelfs verder verlaagd worden, en kan er eventueel zelfs geld verdiend worden met het verkopen van stroom wanneer er erg veel vraag is naar elektriciteit. Zelfs relatief dure batterij-installaties kunnen op vandaag al financieel interessant zijn in combinatie met een PV-installatie, maar met een elektrisch wagenpark krijg je er zo een installatie er gratis bij!

Openbaar maken laadpalen

In het weekend staan bedrijfsparkings vaak leeg. Ook al schijnt de zon, het verbruik is dan toch relatief laag. Verschillende netwerken bieden de mogelijkheid aan om bijvoorbeeld buiten de kantooruren je palen open te stellen voor derden. Hiermee lever je een enorme dienst aan de buurt, en kan je het rendement van je PV-installatie verder optimaliseren. 

100% elektrisch, sneller dan je denkt

Het is duidelijk dat heel snel de meerderheid van de werknemers full electric zal rijden. Dit plaatst ons voor een aantal uitdagingen, maar schept vooral veel opportuniteiten, zowel in de evolutie naar een duurzamere leefwereld, als op vlak van interne optimalisatie van energieverbruik en -kost. Gezien de relatief lange levensduur van gebouwen – zeker indien ze duurzaam en toekomstbestendig ontworpen zijn – is het zaak om in ieder geval voorbereid te zijn op deze omwenteling. 

Wilt u graag advies rond de integratie van elektrische mobiliteit binnen uw bedrijf en van de kosten en winsten die dit met zich mee kan brengen? Of wilt u zeker zijn dat uw nieuwbouw- of renovatieproject klaar is voor de toekomst? Aarzel dan niet om contact op te nemen, wij helpen u graag verder!

DEEL DIT BERICHT: