Energiedelen in Vlaanderen

Dit jaar werd energiedelen mogelijk, hierbij kunnen overschotten van lokale energieproductie (uit bijvoorbeeld zon of wind) gemakkelijk gedeeld worden met andere afnemers, bijvoorbeeld binnen eenzelfde gebouw, met andere vestigingen of buren. Volgend jaar wordt een nieuwe vorm mogelijk: de energiegemeenschap, waarin grotere groepen van burgers en KMO’s dergelijke systemen zullen kunnen opzetten. Maar hoe gaat dit nu in zijn werk en wat zijn de voorwaarden?


Wat kan er?

Sinds 1 januari 2022 kunnen gebruikers of bewoners van collectieve gebouwen (bv. appartementen) de opgewekte stroom van zonnepanelen op het dak delen onder elkaar. Sinds 1 juli is dat ook mogelijk tussen twee aansluitpunten (1-op-1) of tussen verschillende vestigingen van dezelfde eigenaar. 

Om energie te delen dien je dit te melden bij Fluvius. Zij zullen dan zorgen dat de facturatie correct verloopt. Hiervoor dien je je toestemming te verlenen om de kwartierwaarden te delen met Fluvius en je leverancier. 

Wanneer overschot van je zonnepanelen gedeeld wordt met bijvoorbeeld je buur, compenseer je enkel het  gedeelte “energie” in de energiefactuur. Je buur zal nog steeds distributiekosten en heffingen op dat deel moeten betalen. De elektriciteit passeert immers nog het publieke stroomnet.

Is er naast de verdeling nog stroom over? Dan kan je die injecteren op het net aan het tarief zoals afgesproken met je energieleverancier.


Wie kan vandaag aan energiedelen doen?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden om aan energiedelen te doen. Zo hebben alle deelnemers een individuele netaansluiting en een digitale meter of een AMR meter waar uitlezing op kwartierbasis mogelijk is. Een overzicht van alle voorwaarden zijn hier te vinden.

Persoon-aan-persoonverkoop (1-op-1) is momenteel enkel mogelijk tussen afnemers van dezelfde elektriciteitsleverancier. Pas vanaf 1 januari 2023 zou het mogelijk worden om energie te delen tussen afnemers van verschillende elektriciteitsleveranciers.


Toekomst

Vanaf 1/1/2023 wordt het energiedelen verder uitgebreid naar energiegemeenschappen van burgers (EGB) en hernieuwbare-energiegemeenschappen (HEG). Beide soorten energiegemeenschappen laten deelnemers toe om energie uit te wisselen tussen verschillende afnamepunten. Hiervoor moet in beide gevallen een aparte juridische entiteit opgericht worden, die enerzijds duidelijke afspraken maakt met elke deelnemer en anderzijds de administratieve kant bijhoudt en opvolgt.


Nieuwe context

Door de enorme prijsstijgingen op de elektriciteitsmarkt van de laatste 12 maanden wordt energiedelen pas echt interessant. Het verschil tussen het energietarief en de terugleververgoeding van je energieleverancier is immers een pak groter dan voorheen. Dit hangt natuurlijk af van de contracten in kwestie en dient per geval geëvalueerd te worden.

Wil je weten of energiedelen iets is voor jouw buurt, bedrijf of project, contacteer dan Exergie, wij gaan op jouw maat na wat de mogelijkheden, voordelen en voorwaarden zijn.

DEEL DIT BERICHT: