GHG-protocol of CO2-prestatieladder?

Het GHG-protocol en de CO2-prestatieladder zijn twee van de vele methoden om de koolstofvoetafdruk van uw organisatie te bepalen. Het GHG-protocol is reeds lange tijd gekend, toch wint de CO2-prestatieladder steeds meer aan populariteit. Welke methode hanteer ik het best voor mijn organisatie?

Het GHG-protocol

Het GHG-protocol omvat internationaal aanvaarde richtlijnen en gratis rekentools om de uitstoot van broeikasgassen binnen de bedrijfsvoering van een organisatie (scope 1 en 2) en haar toeleveranciers (scope 3) in kaart te brengen en te reduceren. Bij sectoren waar CO2-reducerende maatregelen moeilijk te implementeren zijn, voorziet het protocol een kader omtrent CO2-compensatiemaatregelen. Het aanplanten van bossen of investeren in hernieuwbare-energieprojecten zijn voorbeelden van CO2-compensatiemaatregelen, ook wel carbon offset genoemd.

Het protocol is niet enkel toepasbaar voor bedrijven in verschillende sectoren, ook (lokale) overheden en steden  kunnen er gebruik van maken. Grote organisaties die gebruik maken van het GHG-protocol, kunnen toetreden tot het Carbon Disclosure Program (CDP) en een CDP-score verkrijgen. CDP is een internationale  non-profitorganisatie die bedrijven en overheden helpt om de rapportage openbaar te maken, te beheren en te delen. Hoe hoger de CDP-score, hoe aantrekkelijker de organisatie wordt voor andere organisaties en investeerders op vlak van CO2-neutraliteit.  

(bron: CDP)

De CO2-prestatieladder

De basis van de scopes van het GHG-protocol (met een aantal uitzonderingen) wordt ook toegepast bij de CO2-prestatieladder, maar dan onderverdeeld in 5 niveaus. Het duurzaamheidsinstrument werd 10 jaar geleden in Nederland geïmplementeerd en helpt organisaties bij het reduceren van CO2 binnen de bedrijfsvoering (tot niveau 3) en de toeleveranciers (tot niveau 5). 

Indien tot een bepaald niveau aan de eisen van de CO2-prestatieladder  voldaan wordt, kunnen organisaties een ‘CO2-bewust certificaat’ ontvangen met vermelding van dat niveau. Om certificatie te stimuleren, krijgen in Nederland gevestigde organisaties die goed scoren op de ladder een gunningsvoordeel bij overheidsopdrachten en maken ze zo een grotere kans om aanbestedingen binnen te halen. Dat maakt dat de ladder niet alleen gebruikt kan worden als CO2-managementsysteem, maar ook als aanbestedingsinstrument. Vooral kleine ondernemingen zijn houders van het CO2-bewust certificaat niveau 3.

(bron: CO2-prestatieladder)


De CO2-prestatieladder verschilt op enkele belangrijke punten t.o.v. het GHG-protocol. Zo vallen CO2-compensatiemaatregelen buiten het meetbereik van de ladder. Bovendien zal toetreding tot CDP op basis van de CO2-prestatieladder niet mogelijk zijn, aangezien het geen internationaal aanvaarde methode is.

CO2-prestatieladder als aanbestedingsinstrument in België?

Wegens het grote succes van de CO2-prestatieladder in Nederland hebben de Vlaamse, Waalse en Brusselse regering een driejarige pilootfase gelanceerd bij een 25-tal overheidsopdrachten in de bouw- en infrastructuursector. Dit pilootproject loopt van september 2019 tot september 2022. Bureau Veritas en COPRO staan tijdens de pilootfase in voor de certificatie.

Na het beëindigen van de pilootfase zouden organisaties van alle grootte en alle sectoren het aanbestedingsinstrument kunnen toepassen. O.a. SGS, BCCA en Vinçotte zijn momenteel bezig met het verkrijgen van bevoegdheid om certificering uit te voeren. Het certificaat zou bovendien geldig zijn in België en in Nederland.  

In het kort

Heb je een eerder internationaal klantenbestand? Ben je als organisatie geïnteresseerd in het implementeren van CO2-compensatiemaatregelen of zou je graag willen toetreden tot CDP en een CDP-score verkrijgen? Dan is het GHG-protocol de methode bij uitstek voor het bepalen van de broeikasgasuitstoot van uw organisatie.

Neemt jouw organisatie veel deel aan overheidsopdrachten? Dan zou het gunningsvoordeel met de CO2-prestatieladder jouw organisatie, naast een reductie van de broeikasgasuitstoot, in de toekomst een concurrentieel voordeel kunnen opleveren. 

Contact

Vragen over het GHG-protocol of CO2-prestatieladder? Begeleiding nodig om je koolstofvoetafdruk te bepalen? Neem gerust contact op met een van onze experten, wij helpen je graag verder!


DEEL DIT BERICHT: