Meer ondernemingen verplicht om een energieplan op te stellen

Drempel opmaak van conform verklaard energieplan is verlaagd van 0,5 PJ naar 0,1 PJ

Een 145-tal Vlaamse ondernemingen worden volgens een recente wijziging aan Vlarem II bijkomend verplicht om een conform verklaard energieplan op te laten stellen door een energiedeskundige. Dit energieplan, dat om de vier jaar geactualiseerd moet worden, moet je indienen bij het Vlaams  Energie- en  Klimaatagentschap (VEKA). Hoewel het bewuste energieplan inhoudelijk vergelijkbaar is met het energieplan dat als bijlage aan een omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegd wordt, staat het er volledig los van.

Voorheen gold deze verplichting al voor bedrijven met een primair energieverbruik vanaf 0,5 PJ maar nu wordt deze drempel verlaagd naar 0,1 PJ. Deze 0,1 PJ primaire energie komt overeen met ca. 11.000 MWh elektrisch verbruik of ca. 30.000 MWh aardgasverbruik, maar een combinatie van verschillende energievormen is ook mogelijk, zoals bv. 5.500 MWh elektriciteitsverbruik en 15.000 MWh aardgasverbruik.

Wat is een energieplan?

Een energieplan beoordeelt de energie-efficiëntie van de operationele site. De deskundige voert een doorgedreven energieaudit uit, met toetsing van de aanwezige technieken/processen t.o.v. de BBT-technieken op de markt (Best Beschikbare Technieken, die economisch haalbaar zijn – meer uitleg vind je hier.)

Je bent verplicht om maatregelen met een IRR (“internal rate of return”) na belasting van boven de 15% binnen de drie jaren uit te voeren. Exergie streeft naar een pragmatische aanpak, waar we samen met het bedrijf op zoek gaan naar technisch en economisch haalbare besparingsmogelijkheden. 

Alternatief op het vierjaarlijks energieplan? De Energiebeleidsovereenkomst (EBO)

Als alternatief op het vierjaarlijks energieplan kan een energie-intensieve vestiging met jaarlijks primair energiegebruik van minstens 0,1 PJ vrijwillig toetreden tot de EBO. Deelname aan de EBO is een meer doorgedreven oefening dan de opmaak van het vierjaarlijks energieplan. Maar het brengt een aantal extra financiële voordelen met zich mee, waaronder een reductie op de uiteindelijk te betalen eenheidsprijs voor aardgas en de mogelijkheid om een beroep te doen op de ecologiepremie plus bij installatie van nieuwe technieken. 

De EBO omvat in grote lijnen volgende aspecten:

  • Opmaak van een plan van aanpak voor het uitvoeren van de vierjaarlijkse audit;

  • Het vierjaarlijkse auditverslag, incl. opstellen van een meerjarenplan dat bestaat uit rendabele maatregelen;

  • Verankering van energiemanagement in de onderneming;

  • Jaarlijkse monitoring omtrent de maatregelen die werden opgenomen in het meerjarenplan.


Contact

Ben je benieuwd of deze verplichting ook geldt voor jouw bedrijf? Ben je benieuwd naar de financiële voordelen die jouw bedrijf kan opstrijken door toe te treden tot de EBO? Neem contact op met een van onze experts, en bekijk samen hoe aan deze verplichting voldaan kan worden. We helpen je graag verder!

DEEL DIT BERICHT: