Nieuwe call groene warmte

De Vlaamse Overheid stimuleert nieuwe projecten rond groene warmte, restwarmte en warmtenetten. Minstens eenmaal per jaar wordt er een oproep gedaan om projectvoorstellen in te dienen, de zogenaamde “call groene warmte”. Van maandag 20 september tot en met 19 oktober 2021 kunnen er nieuwe aanvragen ingediend worden. In totaal bedraagt het beschikbare subsidiebedrag deze keer 23,5 miljoen euro. De ingediende projecten worden beoordeeld en gerangschikt op basis van CO2- en kostenefficiëntie. De best gerangschikte projecten krijgen de steun toegewezen.

Exergie begeleidde reeds verschillende aanvragen met succes. Dankzij onze ervaring verhoogt u de kans op een aanzienlijke financiële ondersteuning van uw project. Bovendien bieden we u de kans om uw project te optimaliseren dankzij onze uitgebreide expertise inzake energie, duurzaamheid en technieken.

Neem tijdig contact met onze energie-experten om uw project te bespreken!


DEEL DIT BERICHT: