Oost-Vlaanderen: LEADER 2020

Achtergrond

LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’ (LEADER): een Europees initiatief dat tot doel heeft kwalitatief hoogstaande, geïntegreerde en originele strategieën voor een duurzame plattelandsontwikkeling te ontwikkelen en te ondersteunen die tot een verbetering van de leefbaarheid in het gebied leiden.

In Oost-Vlaanderen zijn er 3 LEADER-gebieden:

  • LEADER Meetjesland

  • LEADER Vlaamse Ardennen

  • LEADER Grensregio WaaslandWat komt in aanmerking?

Deze oproep beperkt zich niet tot projecten in verband met duurzaamheid of energie, maar dergelijke projecten kunnen uiteraard wel binnen de scope van de projectoproep passen. Projecten waarbij er een brede samenwerking is, bijvoorbeeld over verschillende gemeenten heen, zullen als waardevoller beschouwd worden. 

Deadline

Projectideeën moeten aangemeld worden voor 5 juni 2020 (12u00). De projecten zelf moeten ingediend worden voor 14 oktober 2020 (12u00). 

Meer info

DEEL DIT BERICHT: