Oost-Vlaanderen: subsidie voor energieambassadeurs

Achtergrond

Deze subsidie ondersteunt de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in de provincie Oost-Vlaanderen met als doel de CO2-uitstoot te verminderen.

Wat komt in aanmerking?


Het project: 

 • vindt plaats op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen

 • heeft een maximale looptijd van 2 jaar

 • voldoet minstens aan de volgende criteria:

  • het is een daadwerkelijke bijdrage aan de energietransitie en vermindert de CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen;

  • de doelstellingen en de te verwachte resultaten van het project zijn concreet en haalbaar: er wordt duidelijk omschreven wat men wil bereiken (doelstelling), welke stappen hiervoor nodig zijn (stappenplan) en hoe men kan bepalen of de doelstelling gehaald werd (indicatoren);

  • het heeft een visie op langere termijn, in die zin dat de verminderde CO2-uitstoot ook tastbaar blijft na de projectperiode en/of dat de energieambassadeur zijn kennis, methodieken of deskundigheid die hij in het kader van het project heeft opgebouwd, verder verspreidt;

  • het beoogt betrokkenheid en gedragsverandering van de (afgebakende) doelgroep via communicatie en sensibilisering;

  • het resulteert in zichtbare realisaties én de Provincie Oost-Vlaanderen komt als ondersteunende partner duidelijk in beeld (visibiliteit).


Deadline

Het aanvraagformulier moet vóór 1 september 2020 doorgestuurd worden.

Meer info


DEEL DIT BERICHT: