Twaalfde oproep voor de subsidie van strategische projecten

Achtergrond

Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen. 

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren. 

Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro.

Wat komt in aanmerking?

De projecten moeten onder meer aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • Bovenlokaal niveau en gerelateerd aan een ruimtelijk planningsproces

  • Voorbeeld- en signaalfunctie

  • Integraal karakter (meerdere aspecten)

  • Een vernieuwingsproces stimuleren

  • De functionele verwevenheid vergroten

  • Administratieve en institutionele complexiteit

Deze oproep richt zich niet specifiek op projecten rond duurzaamheid en/of klimaat, maar dergelijke projecten kunnen eventueel wel aan de gestelde voorwaarden voldoen. 

Deadline

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 17 juli 2020.

Meer info


DEEL DIT BERICHT: