Veranderingen subsidies grote PV-installaties

In 2021 verandert er heel wat op subsidievlak voor nieuwe (middel)grote PV-installaties. De groenestroomcertificaten voor installaties tussen 40 kW en 2 MW verdwijnen. Het systeem wordt vervangen door investeringssteun die toegekend zal worden in een wedstrijdformule: de projecten met het beste bod tijdens een ronde (“call groene stroom”), uitgedrukt in gevraagde steun per eenheid geproduceerde energie, krijgen de steun toegewezen totdat de subsidiepot op is. 


Uiteraard gelden er nog tal van randvoorwaarden, waarvan we de belangrijkste hier opsommen:

  • Er is geen combinatie met groenestroomcertificaten of andere investeringssteun mogelijk

  • De maximumsteun voor PV-installaties bedraagt 22 euro/MWh

  • Er mogen geen bindende overeenkomsten bestaan omtrent de installatie op het moment van de aanvraag

  • Per EAN kan er per call slechts 1 aanvraag ingediend worden

  • Uiterlijk 18 maanden na de toekenning van de steun, moet de installatie operationeel zijn

  • Na toekenning moet er een bankwaarborg gesteld worden, deze kan uitgewonnen worden door de Vlaamse overheid wanneer het project niet gerealiseerd wordt zoals voorzien. 

  • De installatie moet 20 jaar operationeel blijven.

De 1e call loopt van 17 mei tot 3 juni 2021.

Nieuwe PV-installaties tussen 40 en 750 kW (cat. 2a-3b) kunnen nog in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten als de startdatum van de installatie vóór 17 juli 2021 valt. 

Exergie kan u begeleiden bij het correct indienen van uw aanvragen voor steun en vergroot zo uw kansen om de steun binnen te halen.

PV & terugdraaiende tellers 

Op 14 januari 2021 besliste het Grondwettelijk Hof om het recht op een ‘virtueel terugdraaiende teller’ te vernietigen. Deze regeling werd enkele jaren geleden in het leven geroepen door minister Tommelein. De regeling diende het doel het financiële voordeel dat gepaard ging met de klassieke terugdraaiende meter ook te behouden wanneer verplicht overgestapt zou worden naar een digitale meter. Huidig Vlaams minister voor energie Demir stelt binnen de regering te zullen evalueren wat de mogelijkheden zijn om dit verlies – al dan niet gedeeltelijk – te kunnen compenseren. 

Los van deze recente ontwikkeling veranderde er sowieso een en ander voor nieuwe installaties bij particulieren (<10 kW). Zij kunnen vanaf 1/1/2021 geen beroep meer doen op de terugdraaiende teller, maar kunnen in de plaats wel rekenen op een premie. Deze premie dooft echter uit over 4 jaar en bedraagt in 2021 maximaal 1.500 euro, afhankelijk van de grootte van de installatie.DEEL DIT BERICHT: