Dynamische gebouwsimulatie

Dynamische gebouwensimulaties gaan verder dan de klassieke statische simulaties (bvb de EPB-software). 

Met behulp van dynamische simulatie krijgt u nauwkeurige gegevens die het gedrag van het gebouw beschrijven, rekening houdend met verschillende klimatologische omstandigheden in het gebied en dat het ganse jaar door. Het is heel eenvoudig om uw project in een vroeg stadium te optimaliseren, wanneer het mogelijk is om verschillende technologieën onderling te vergelijken en vervolgens de juiste beslissingen te nemen naar optimalisatie toe.

Dynamische gebouwensimulatie vertrekt steeds van een geometrisch 3D model.

Typisch voor een dynamische modellen:

 • het is een multi-zone model, waarbij verschillende ruimtes van een gebouw gesimuleerd worden;

 • er wordt gerekend met tijdstap en niet met gemiddelde waarden.

Waarbij volgende aspecten in rekening gebracht worden:

 • thermische traagheid van systeemcomponenten en bouwknopen;

 • zonnewinsten;

 • deellastwerking van systemen;

 • impact van regeling en systeemconfiguratie;

 • de wisselwerking tussen het gebouw en de systemen;

 • gebouworiëntatie en effect van beschaduwing door buurgebouwen;

Het laat toe volgende aspecten te evalueren en te optimaliseren:

 • koude- en warmtecomfort van gebruikers;

 • optimalisatie van de kwaliteit van de binnenlucht tegen een aanvaardbare energiekost;

 • eventuele oververhitting van gebouwdelen en maatregelen om dit tegen te gaan;

 • effecten van extreme weerscondities;

 • een doordachte keuze van gebouwschilelementen en gebouwtechnieken, …, om te komen tot een optimaal energieverbruik tegen een aanvaardbare kost;

 • de jaarlijkse energievraag en  CO2-emissies.

Groene gebouwen certificatie volgens BREEAM en LEED vereisen in energie-credits dynamische gebouwen simulaties. Exergie is uw ideale partner voor het uitvoeren van dit soort simulaties.

Our expertise