Energieplan

Een energieplan moet opgemaakt worden voor een bestaande inrichting wanneer:

  • die een primair energieverbruik heeft van minstens 0, PJ per jaar van vastgesteld wordt in het IMJV (integraal milieu jaarverslag) of;

  • voor deze inrichting een milieuvergunning hernieuwd moet worden indien deze een jaarlijks primair energiegebruik heeft vanaf 0,1 PJ.

Verlagen van energieverbruik

Het uiteindelijke doel van het opstellen van een energieplan is het specifiek energiegebruik in de inrichting te verminderen. Om dit te bewerkstelligen, wordt de site als het ware geauditeerd op energievlak om zo uiteindelijk tot een reeks potentiële investeringen te komen die dat specifiek energiegebruik zullen verlagen. Bij deze maatregelen moet je dan aantonen wat de IRR na belastingen is. Alleen maatregelen die een IRR hebben van minder dan 15 % na belastingen moeten niet uitgevoerd worden; alle andere potentiële investeringen dienen uiterlijk binnen drie jaar na conformverklaring van het energieplan of na hernieuwing van de omgevingsvergunning uitgevoerd te worden.

Een energieplan moet opgesteld worden door een erkend energiedeskundige die aanvaard is door de Vlaamse overheid, meer bepaald door het VEKA en het VBBV. Het op te leveren energieplan moet ook aanvaard worden door dezelfde diensten van de Vlaamse overheid. 


Deskundige begeleiding 

Bij Exergie vind je energiedeskundigen met jarenlange ervaring.  We hebben al een heel pak dossiers opgesteld en goedgekeurd gekregen door de Vlaamse overheid. Exergie kan jouw bedrijf hierin dus perfect bijstaan. 

Als je dus de energie-efficiëntie van jouw bestaande inrichting wil optimaliseren zodat deze zowel door jouw jaarlijkse energiebegroting als op de Vlaamse overheid positief ervaren wordt, moet je niet twijfelen en onmiddellijk contact opnemen met Exergie!

Opgelet: Bedrijven die een energiebeleidsovereenkomst (EBO) hebben afgesloten met de Vlaamse overheid worden van deze verplichting vrijgesteld. Ook voor het ganse traject m.b.t. deze EBO kan Exergie u met raad en daad bijstaan.


Our expertise