Externe warmtelevering en EPB

Bij het uitbouwen van een warmtenet moet er voldoende aandacht gaan naar de impact ervan op EPB-eisen die gelden voor de aangesloten warmtevragers. Een warmtenet en de aangesloten warmteproducenten worden immers beschouwd als een systeem van externe warmtelevering. In dat geval wordt er gebruik gemaakt van een specifieke procedure en rekenmethode. Deze detailberekening is een afwijking die goedgekeurd moet worden door het VEKA (Vlaams Energie- en KlimaatAgentschap). Exergie begeleidt projecten bij het opstellen en indienen van de afwijkingsaanvraag en de detailberekening. 

De detailberekening leidt tot een primaire energiefactor die gebruikt moet worden in de EPB-software. Het is van belang de optimale keuzes te maken in de detailberekening, zodat de primaire energiefactor zo gunstig mogelijk uitvalt. Hierbij kan Exergie het verschil maken.


Our expertise