Exergie begeleidt kmo's naar een verminderd energieverbruik

Kmo’s staan vaak in voor een groot aandeel van de CO2-uitstoot op het grondgebied van een stad of gemeente. Deze ondernemingen focussen veelal op hun kernactiviteiten en geven aan weinig tijd te kunnen investeren in hun energiebeleid. Bovendien zijn ze zich niet altijd bewust van het kostenbesparend potentieel, of ervaren ze een gebrek aan technische kennis om complexere energiebesparende maatregelen door te voeren. Dit maakt dat er een bij deze ondernemingen een grote progressiemarge ligt inzake besparing van energie en reductie van CO2-uitstoot.

Om tegemoet te komen aan deze problematiek, werden in verschillende steden en gemeenten reeds energiecoachingtrajecten georganiseerd. Deze coachingtrajecten omvatten een individuele energiedoorlichting en begeleiding van elke onderneming. Bij het uitvoeren van deze coachingtrajecten wordt de nadruk gelegd op:

- De identificatie van (innovatieve) energiebesparende maatregelen (met indicatie van investeringskost, besparing en terugverdientijd per maatregel)

- Begeleiding bij uitbreiding van de onderneming of nieuwbouw

- De evaluatie van potentiële investeringen in hernieuwbare energie

- Het structureel verankeren van energiezorg in het bedrijfsbeleid

- De ontzorging van de kmo’s

Exergie werd reeds aangesteld om energiecoachingtrajecten uit te voeren in opdracht van Stad Gent, Hasselt, Sint-Niklaas en Interleuven! Zo ondersteunde Exergie al meer dan 150 ondernemingen in hun zoektocht naar duurzaam ondernemen!

SHARE THIS MESSAGE:

DO YOU WISH MORE INFORMATION ABOUT OUR SERVICES?  

ASK YOUR QUOTATION HERE!