Energie-audit

Met een energie-audit zet je jouw bedrijf op weg om efficiënt en kostenbesparend met energie om te gaan. Exergie heeft een ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven naar energie-efficiëntie. Energie-audits kunnen op vrijwillige basis uitgevoerd worden door bedrijven en organisaties op zoek naar eenvoudige en significante kostenbesparingen. Hierbij kan je kiezen voor een uitgebreide energie-audit of een eerste prospectie via een energie-scan.

Deze studies zijn opgebouwd uit een inventarisatie van installaties en gebouwen, gevolgd door een statistische evaluatie van verbruiken. In een laatste hoofdstuk worden maatregelen uitgewerkt naar investeringskosten, praktische uitvoerbaarheid, terugverdientijd, IRR. Uit deze evaluatie wordt duidelijk waar de meest interessante maatregelen liggen naar kostenbesparingen en vermindering van CO2 -uitstoot.

In sommige gevallen worden energie-audits wettelijk opgelegd. Zoals de verplichte energie-audit voor grote ondernemingen (EED) of energiestudies en -plannen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

Exergie heeft de nodige expertise en erkenningen in het Vlaamse en Brusselse Gewest om deze audits uit te voeren.

Onze expertises