Energietransities sites

Veel bedrijven werken heel dynamisch en worden gekenmerkt door een continu veranderende bedrijfsconfiguratie en machinepark. Bij kleine en grote veranderingen krijgt de energiehuishouding dan ook niet steeds de nodige aandacht, waardoor men nadien geconfronteerd wordt met een suboptimaal gedimensioneerde installatie (te groot of te klein) en mogelijk veel te hoge energierekeningen.

Door het gedetailleerd in kaart brengen van de huidige situatie en vervolgens de toekomstige plannen mee uit te stippelen kan Exergie uw bedrijf ondersteunen in het optimaal invullen van uw energievraag. Zo kunnen (deel)processen in het bedrijf een energieoverschot hebben en andere delen een grote energievraag. Door deze te verbinden kan significant bespaard worden. Ook is een ‘op maat’ dimensionering van utilities, met ruimte voor toekomstige uitbreidingen, cruciaal in de aanpak naar energie-efficiëntie.  

Exergie werkt geregeld met onderstaande gefaseerde aanpak:

  • De indexeringsfase: analyse van de probleemstelling met hierin een audit, een evaluatie van de toekomstplannen, energie-integratie, besparingsmaatregelen, lokale productie, …

  • Fase technische analyse & optimalisatie: in samenspraak met de klant, het maken van keuzes naar configuraties en investeringen, opmaak van principeschema’s en functionele beschrijvingen, …

  • Implementatie fase: begeleiding bij aanbesteding en gunning, opvolging van de werken, …

  • Controle implementatie: controle op de uitgevoerde werken

Onze expertises