Masterplan energie en duurzaamheid

Hoe kan ik bij het voorontwerp het best rekening houden met de energievoorziening van mijn (ver)bouwproject? Wat zijn de sterke en minder sterke punten op vlak van duurzaamheid, hoe kan ik dit kwantificeren en verbeteren? Kortom, hoe zorg ik ervoor dat mijn project naast technisch en economisch haalbaar ook zo duurzaam mogelijk is?

Een Masterplan Energie en Duurzaamheid (MED) biedt een antwoord op deze vragen en ondersteunt het ontwerpteam van bij het prille begin.

Duurzaam ontwerpen


Bij de ontwerpfase van een nieuwbouw- of renovatieproject is het essentieel om de juiste scope te voorzien voor de energievoorziening en het energiebeheer van een site. Maar ook de andere duurzaamheidsaspecten zoals biodiversiteit (klimaatrobuustheid), groene mobiliteit, rationeel waterverbruik, sociale aspecten en circulariteit winnen alsmaar meer aan belang en beĆÆnvloeden de keuzes tijdens de ontwerpfase.
Een MED maakt een afweging tussen al deze aspecten en vormt zo een onmiskenbaar onderdeel van een duurzame ontwerpstrategie.Ā 

ontwerpfase nieuwbouw- renovatieproject

Energievoorziening

Allereerst wordt de toekomstige energiebehoefte ingeschat en worden verschillende technologieĆ«n t.o.v. elkaar afgewogen. Hierbij wordt er rekening gehouden met o.a.Ā 

  • de technische haalbaarheid en lokale beperkingen

  • de rendabiliteit

  • de impact op de CO2-uitstoot

  • de compatibiliteit van de technologieĆ«n (bv. zonnepanelen i.c.m. geothermie)

  • de toekomstige verplichtingen en noden (bv. het voorzien van laadinfrastructuur)

  • de impact op de omgevingsvergunningsaanvraag

  • mogelijke subsidies

  • ...

Andere aspecten van duurzaamheidĀ 

Bij de opmaak van het plan worden alle aspecten van duurzaamheid bekeken. Een belangrijke duurzaamheidspijler is de transitie naar een circulaire economie. Met het MED mis je deze transitie niet doordat mogelijkheden en opportuniteiten rond circulair (ver)bouwen geĆÆdentificeerd worden.

Aanvullend zullen er in dit plan o.a. verbetermaatregelen voorgesteld worden omtrent waterbeheer en wordt er bekeken hoe we de plaatselijke biodiversiteit kunnen bevorderen, kunnen sociale aspecten beoordeeld worden en wordt duurzaamheid in de brede zin van het woord geƫvalueerd.

We baseren ons o.a. op de GRO duurzaamheidsmeter (en meer algemeen op de BREEAM-leidraad). Hierbij wordt gekeken naar de noden van morgen zonder voorbij te gaan aan de realiteit van vandaag. Op die manier worden lock-ins vermeden en worden de krijtlijnen uitgezet voor een efficiƫnt, duurzaam en future-proof project.


Voor wie is een masterplan energie en duurzaamheid interessant?


Een MED opmaken is uitermate geschikt tijdens de ontwerpfase en voorbereidingen van complexe nieuwbouw- of renovatieprojecten van kantoor- of residentiƫle gebouwen, industriƫle grootverbruikers of bedrijventerreinen.

Masterplan op maat


Omwille van het ruime toepassingsgebied en de vele ā€“ vaak projectspecifieke ā€“invloeden, zal elk MED verschillen. Bovendien wordt erĀ  in overleg met de klant rekening gehouden met bepaalde randvoorwaarden en voorkeuren voor technologieĆ«n.Ā 
Heb je nog vragen rond het MED? Of heb je interesse om een MED op te stellen? Neem gerust contact op, onze experts staan u graag te woord. Ontdek alvast Ć©Ć©n van onze realisaties voor een masterplan energie en duurzaamheid.

Onze expertises