Sustainability training

Voor een succesvolle implementatie van duurzaam ondernemen is het belangrijk dat alle medewerkers in alle afdelingen van het bedrijf betrokken worden. Exergie organiseert duurzaamheidstrainingen met als doel werknemers te motiveren op vlak van duurzaamheid en energie-efficiëntie.

Zo kunnen aloude gewoontes bijgestuurd worden in een efficiëntere en duurzamere richting.  Veelal gaat het louter om het verstrekken van voldoende informatie. Hierbij kan gefocust worden op bedrijfsspecifieke aspecten van enkele milieuthema’s zoals water, energie, afval, transport, ecologie, onderhoud, aankoop, hinder … Deze training worden volledig  op maat van uw bedrijf opgemaakt.

Onze expertises