Vergroening van uw mobiliteit

Exergie volgt de snelle evolutie naar groene mobiliteit voortdurend op.

Exergie adviseert u over de vergroening van uw bedrijfsmobiliteit. Dit kan zijn:

  • Praktische uitwerking en de juiste keuze m.b.t. de plaatsing van laadpalen; Een haalbaarheidsstudie voor laadinfrastructuur, inclusief kostenraming, dimensioneren van laadinfrastructuur, het definiëren van de inplanting … Dit alles met een kosten/baten analyse en financieel model.

  • Het opvragen van de voorziene subsidies;

  • Het opteren voor een groen wagenpark met EV, hydrides, CNG, waterstof, …, nagaan van de uitvoerbaarheid, compatibiliteit met uw gebruikspatroon, praktische opportuniteiten en uitdagingen;

  • Het vergroenen van uw bedrijfslogistiek;

  • Het stimuleren van duurzame mobiliteit door de keuze van de juiste voorzieningen voor de duurzame weggebruiker;

  • Ondersteuning in het oprichten van een carpoolplatform;

  • Trainingen i.v.m. het maken van de juiste keuzes naar mobiliteit: planning, de juiste keuze van een vervoermiddel op welke moment, zuinig autorijden, …

  • Eco-compensatie bij bijvoorbeeld vliegtuigreizen 

groene mobiliteit

Onze expertises