Risico-analyse ventilatie

Op 21/05/2019 werd het KB tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen gepubliceerd.

Deze legt vast dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit beschikken, en dat hij hiertoe een risico-analyse moet uitvoeren. Deze bestaat uit een visuele inspectie, controle van installaties en documenten, en een bevraging van de werknemers. Indien nodig wordt dit aangevuld met metingen en/of berekeningen.

Standaard moet een ventilatievolume van 40 m³/u voorzien worden per aanwezige persoon, of moet ervoor gezorgd worden dat de CO2-concentratie 95% van de tijd onder de 900 ppm blijft. Het debiet kan verlaagd worden naar 25 m³/u per persoon, of de limiet verhoogd naar 1200 ppm, indien uit de risico-analyse blijkt dat het risico op verontreiniging aanzienlijk verminderd is.

Potentiële bronnen van verontreiniging zijn bijvoorbeeld: vloer- en plafondbekleding, bouwmaterialen, meubilair, verven, lijmen, printers, kwaliteit van buitenlucht, de professionele activiteiten …

Exergie staat u graag bij in de opmaak van de risico-analyse van de binnenlucht. Samen met u maken we de analyse op, en bekijken we – indien nodig – de mogelijke maatregelen.

Onze expertises