Carbon footprinting

Exergie kan u helpen bij het in kaart brengen en beheren van de CO2-uitstoot van alle aspecten van uw bedrijfsvoering. Hierbij kunnen ook activiteiten van toeleveranciers betrokken worden. Dit gebeurt op maat van de klant en met behulp van referentiekaders zoals relevante internationale normen, codes van goede praktijk en specifieke rekentools. Als input wordt gebruik gemaakt van werkelijke meetgegevens en realistische inschattingen.

Naast het in kaart brengen van uw CO2-voetafdruk, kunnen we u ook helpen bij het opstellen van een 'CO2-actieplan' om te evolueren naar een koolstofarme of koolstofneutrale bedrijfsvoering. Hierbij worden alle processen (productie, logistiek, aankoopbeheer …) onder de loep genomen om een traject uit te stippelen binnen een middellange tot lange termijn. Dit vormt dan een basis voor het bedrijf om een haalbare en volhoudbare koolstof- en duurzaamheidspolitiek uit te werken. 

Onze expertises