Externe warmtelevering en EPB

Soms zullen nog op te richten gebouwen van warmte of koude voorzien worden door een externe bron. Denk bijvoorbeeld aan een wijk, school, kantoorgebouw, maar ook een particuliere woning die wordt aangesloten op een warmte- of koudenet, een externe WKK-installatie of een andere externe stook- en/of koelinstallatie.

Deze gebouwen dienen vanzelfsprekend te voldoen aan de geldende EBP-eisen. Om de primaire energiefactor te berekenen, wordt bij externe warmtelevering en/of koudelevering gebruik gemaakt van een specifieke procedure en rekenmethode. Eens de nodige berekeningen voorbereid werden, dienen deze als afwijking aangevraagd te worden en vervolgens goedgekeurd te worden door het VEKA (Vlaams Energie- en KlimaatAgentschap). Na goedkeuring kan de primaire energiefactor ingevoerd worden in de EPB-software.

Exergie begeleidt projecten bij het opstellen en indienen van de afwijkingsaanvraag en de detailberekening. Dit doen wij idealiter reeds in de ontwerpfase van het project, zodat er vroegtijdig een beeld gevormd kan worden van de uiteindelijk te rekenen primaire energiefactor voor de EPB-berekening. In een later fase behartigen we eveneens de uiteindelijke aanvraag die bij het VEKA.

Het is van groot belang de juiste keuzes te maken in zowel de wijze waarop de detailberekening conceptueel opgesteld wordt als in de achterliggende systemen van externe energielevering (de technieken, het isolatieniveau), zodat de primaire energiefactor zo gunstig mogelijk uitvalt. Hierbij kan Exergie het verschil maken in uw project.


Onze expertises