ISO 50.001

Energiemanagementsysteem

Exergie ondersteunt en begeleidt uw bedrijf bij het ganse traject voor het opzetten van het energiemanagementsysteem ISO 50001 (energie).

De ISO-normen werken volgens de cyclus ‘Plan – Do – Check – Act (PDCA)’ wat een iteratieve vierstaps-managementsmethode, voor de continue verbetering van de energie- of milieuprestaties van uw onderneming, is. Via een systematische aanpak wordt de ganse organisatie betrokken in het behalen van de vooropgestelde besparingsdoelstellingen. De groenste energie is steeds de niet verbruikte energie.

De ISO 50.001-norm is een stappenplan voor de implementatie van een energiebeheersysteem. Het doel is het ontwikkelen van een systematische aanpak met een duidelijke planning voor het continu verbeteren van de energieprestatie. De standaard streeft ernaar om organisaties te helpen om hun energiegebruik en hun klimaatimpact fundamenteel te verminderen.

De belangrijkste aspecten zijn de definitie van energieprestatie-indicatoren (EnPI), het uitwerken van een actieplan op middellange termijn, een energiescan/audit van delen van het bedrijf, energiebalansen van productie-units, bewustwording van het personeel, de betrokkenheid van het management.

Exergie kan u ondersteunen in:

  • het opbouwen van het managementsysteem

  • het uitvoeren van energie-audits en balansen

  • het kritisch evalueren van het bestaande systeem; het uitvoeren van een gap-analyse t.o.v. de ISO-norm

  • integratie met het milieumanagementsysteem, ISO 14.001. Ontwikkeling van wettelijke registers en het up to date houden ervan.

  • ondersteuning bij de ontwikkeling van uw bedrijfsbeleid en doelstellingen

  • uitvoering van systeem audits en interne audits als onderdeel van een pre-audit

Onze expertises