Begeleiding subsidiedossiers

Indien uw bedrijf van plan is om

  • lokaal energie op te wekken (via zonnepanelen, windenergie, biogas of biomassa) of

  • warmte te integreren in uw processen

dan komt uw installatie of investering mogelijks in aanmerking voor premies of subsidies.

Nog onzeker waar er restwarmte gerecupereerd kan worden of welke investeringsbeslissing voor lokale energieopwekking in uw situatie het meest interessant is? Exergie bekijkt het potentieel voor warmte-integratie in uw processen en voert grondige investeringsanalyses uit voor lokale energieopwekking. 

Een overzicht van de subsidiedossiers waar Exergie haar klanten begeleidt en ontzorgt, worden hieronder weergegeven.

Steun PV-installatie (groter dan 40 kW en kleiner dan 2 MW)

Voor het plaatsen van een PV-installatie met een omvormervermogen groter dan 40 kW en kleiner dan 2 MW wordt er investeringssteun toegekend via de call groene stroom, ter vervanging van de groene stroomcertificaten. Ook nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW kunnen meedoen aan de call groene stroom. Deze nieuwe investeringssteun is een wedstrijd, waarbij enkel projecten met de meeste groene stroomproductie per gevraagde euro steun investeringssteun ontvangen. Het volledige bedrag van de gevraagde investeringssteun wordt voor winnende steunaanvragen eenmalig na indienstname van de installatie gestort. Eén van de voorwaarden om deel te nemen aan de wedstrijd is dat de PV-installatie nog niet aangekocht en/of geplaatst is. 

Exergie biedt een volledige ontzorging gedurende de call-procedure, van steunaanvraag tot uitbetaling. Contacteer Exergie en verzeker dat jouw steun gemaximaliseerd wordt.

Steun kwalitatieve warmtekrachtinstallatie (groter dan 10 kW)

Kwalitatieve warmtekrachtinstallaties (WKK-installaties) vanaf 10 kW elektrisch vermogen op biogas kunnen uitbatingsondersteuning aanvragen i.h.k.v. warmtekracht- (WKC) en groenestroomcertificaten (GSC). Een WKK-installatie vanaf 10 kW elektrisch vermogen op fossiele brandstof met startdatum voor 2023, kan enkel uitbatingsondersteuning  aanvragen i.h.k.v. WKC tot eind 2022. Vanaf 2023 zal er volgens de visienota van de Vlaamse Overheid voor deze WKK-installaties geen WKC meer toegekend worden. 

Het aantal WKC en GSC dat toegewezen wordt is gelijk aan de primaire energiebesparing (WKC) of de netto geproduceerde hoeveelheid groene stroom (GSC) in MWh, vermenigvuldigd met een jaarlijks vastgelegde bandingfactor.

Steun groene warmte, restwarmte en biomethaan

Ook voor nieuwe installaties of investeringen die 

  • groene warmte uit biomassa produceren

  • restwarmte benutten of energie-effici√ęnt een warmtenet cre√ęert

  • biomethaan produceren en injecteren

zijn er subsidiemogelijkheden: deze investeringen kunnen deelnemen aan de call groene warmte. Deze call wordt minstens eenmaal per jaar georganiseerd. Let op, enkel projecten die geen steun ontvangen via GSC, WKC of de ecologiepremie-plus kunnen aanspraak maken op deze investeringssteun.

Ben je van plan om mee te doen aan de call groene warmte en zou je graag investeringssteun ontvangen? Contacteer vrijblijvend onze experten, we helpen je graag verder.

Ecologiepremie-plus

De Vlaamse overheid stimuleert kmo‚Äôs en grote ondernemingen die milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen willen uitvoeren via een subsidie op een deel van de meerkost van de investering. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de ecologiepremie-plus is dat de investering moet voorkomen op de limitatieve technologie√ęnlijst.

Strategische ecologiesteun

Kmo‚Äôs en grote ondernemingen die milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen willen uitvoeren die niet voorkomen op de limitatieve technologie√ęnlijst, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de strategische ecologiesteun. Vragen omtrent de strategische ecologiesteun? Contacteer onze experten voor meer informatie.


Onze expertises