BREEAM

BREEAM New Construction International, ontwikkeld door de BRE (UK tegenhanger van het WTCB),  wordt wereldwijd gebruikt als gids en maatstaf voor certificatie van duurzame nieuwbouw en grote renovaties.


BREEAM focust op 10 aspecten:

 • Management

 • Gezondheid & comfort

 • Energie

 • Water

 • Transport

 • Materialengebruik

 • Afval

 • Landgebruik & ecologie

 • Hinder

 • Innovatie: facetten naar eigen inzicht, op maat van de ontwikkeling, uitzonderlijke prestatie

De hoofdstukken zijn opgedeeld in deelaspecten met specifieke scores. De totale projectscore bepaalt het certificatieniveau, gaande van 'Pass', 'Good', over het populaire 'Very Good' en 'Excellent' tot het zeer ambitieuze 'Outstanding'. 

Enkele voorbeelden zijn: ecologie tijdens de werffase, LCA (=levenscyclusanalyse), energieprestatie, hernieuwbare energie, daglicht en thermisch comfort, waterverbruik, duurzame ontginning en productie van materialen, faciliteiten voor fietsers en voetgangers, promotie van duurzaam transport, NOx-emissies, overstromingsrisico, management van werfafval, ecologische aspecten...

Certificatie wordt vooral toegepast voor:

 • Kantoren

 • Retail

 • Industrie

 • Woongelegenheden 

Andere gebouwen kunnen eveneens BREEAM-gecertificeerd worden via de 'op maat' of 'Bespoke' methode.  BREEAM streeft naar de juiste balans tussen duurzaamheid, comfort, veiligheid en gezondheid, tijdens de werffase en nadien bij het gebruik van het gebouw. Een BREEAM-certificatie houdt ook steeds de ambitie in om op vlak van duurzaamheid een stapje verder te gaan dan de wettelijke vereisten.


Duurzaamheidskader GRO

De Vlaamse overheid ontwikkelde de duurzaamheidsmeter GRO bij bouwprojecten. Het heeft voornamelijk betrekking op kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur en residentiële gebouwen.

GRO is gebaseerd op en sterk vergelijkbaar met duurzaamheidsprotocollen zoals BREEAM, Leed, DGNB, Ref-B, Active House en Level(s).


Exergie begeleidt uw organisatie in het hele certificatieproces volgens BREEAM of GRO. Dit kan naast de certificatie zelf, ook de volgende zaken omvatten:

 • advies rond duurzaamheid voor bouwheer en aannemers

 • selectie van leveranciers en producenten

 • detailberekeningen en kosteninschattingen

Onze expertises