Energiebeleidsovereenkomst

Op 4 april 2014 heeft de Vlaamse Regering de energiebeleidsovereenkomsten (EBO) voor de verankering van energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie definitief goedgekeurd. Er werd een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die wel en niet onder het systeem van de verhandelbare emissierechten vallen (VER en niet-VER). 

Een bedrijf valt sowieso onder deze regelgeving als het op jaarbasis minimaal 0,1 PJ aan energie verbruikt en binnen de NACE-BEL 2008 afdeling 5 tot en met afdeling 33 valt. De EBO vormt een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste mechanisme, van de Vlaamse overheid waarmee de energie-efficiëntie van de energie-intensieve industrie verbeterd kan worden.

EBO - WAAROM DEELNEMEN?

De Vlaamse Regering wil de groeikansen van de beoogde bedrijven niet ondermijnen. Daarom biedt ze hen een aantal  financiële tegemoetkomingen:

 • accijnsverlaging voor gas

 • degressiviteit op de federale bijdrage & toeslag offshore (of meer waarschijnlijk: een vervangend mechanisme)

 • vrijstelling van het besluit energieplanning

 • vrijstelling op de onroerende voorheffing

 • vrijstelling van bijkomende verplichtingen i.v.m. energie-efficiëntie

 • bijkomende mogelijkheden voor ecologiepremie plus & strategische ecologiesteun

Dit alles loopt natuurlijk parallel met de aanzienlijke kostenbesparing die in de beoogde ondernemingen gerealiseerd wordt door het implementeren van de verhoogde energie-efficiëntiemaatregelen van de EBO.

EBO - PRAKTISCH

Eerst voeren we, als 'erkendenergiedeskundige', een energieaudit van de onderneming uit. Op basis van deze audit en de conclusies daaruit, maakt de deskundige een energieplan op.

Dit energieplan omvat een overzicht van:

 • rendabele maatregelen

 • potentieel rendabele maatregelen

 • studiemaatregelen

De rendabele maatregelen dienen effectief uitgevoerd – ‘gepland’ – te worden. De potentieel rendabele maatregelen worden later herbekeken aan de hand van nieuwe gegevens. De studiemaatregelen moeten dieper uitgewerkt worden.

EBO’s in  2 fasen

 • het energieplan voor de 'eerste fase' is geldig voor de eerste 3 jaar na inwerkingtreding (periode 2015-2017)

 • de 'tweede fase' van de EBO, waarvoor een geactualiseerd energieplan in 2018 opgesteld wordt, gaat over de resterende periode van 2018 tot 2020

In de eerste fase van de EBO dient een WKK-potentieelstudie uitgevoerd te worden.

EXERGIE HELPT U

Een EBO opstellen is  specialistenwerk.  Voor heel wat bedrijven is dit ver van hun corebusiness en ontbreekt de tijd. Daarom doen ze een beroep op een externe energiedeskundige. Die neemt alle taken volledig op zich of vormt samen met een interne energiedeskundige een tandem om zo het volledige traject van de EBO te bewandelen.

Exergie heeft dé externe energiedeskundigen in huis die u zoekt. Ons team heeft al vele jaren ervaring met energieplanning, energieaudits, energetische optimalisaties… en is sinds de opstart zeer actief in de EBO. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

Onze expertises