Energiestudie

Een energiestudie moet toegevoegd worden aan een omgevingsvergunningsaanvraag wanneer dit een aanvraag is voor:

  • een nieuwe inrichting die een primair energieverbruik zal hebben van minstens 0,1 PJ per jaar of;

  • een bestaande inrichting waar een verandering doorgevoerd zal worden die een meerverbruik van tenminste 10 TJ primaire energie per jaar met zich meebrengt.

Beoordeling energie-efficiëntie

Een belangrijk onderdeel van de energiestudie is de situering van de energie-efficiëntie van de inrichting ten opzichte van gelijkaardige inrichtingen die op de markt verkrijgbaar zijn.  Er moet dus aangetoond worden dat de inrichting de meest energie-efficiënte inrichting zal zijn die economisch haalbaar is. Er moet m.a.w. gewerkt worden met de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Daarbij moet aangetoond worden dat de meer energie-efficiënte installaties die op de markt bestaan of de extra maatregelen die de efficiëntie zouden verhogen, een IRR hebben van minder dan 15 % na belastingen om deze niet te moeten doorvoeren. Alle andere maatregelen moet het bedrijf effectief implementeren.

Een energiestudie moet opgesteld worden door een erkend energiedeskundige, aanvaard door de Vlaamse overheid (meer bepaald door het VEKA en het VBBV). De op te leveren energiestudie dient eveneens aanvaard te worden door dezelfde diensten van de Vlaamse overheid. 

Ervaring en begeleiding voor de opmaak van energiestudie

Als bedrijf heb je hierbij misschien heel wat vragen? Hoe wordt het primair energieverbruik berekend? Is een energiestudie nodig bij het gebruik van een nieuwe installatie? Zeker wanneer je nog in de ontwerpfase zit, is het niet altijd eenvoudig om de juiste inschattingen te doen. Daarom is de begeleiding van een extern energiedeskundige dé aanpak om aan de hand van een studie alles in kaart te brengen. 

Binnen ons team bij Exergie vind je de ervaren energiedeskundigen. We hebben al heel wat dossiers opgesteld en goedgekeurd gekregen door de Vlaamse overheid. Exergie heeft dus de nodige ervaring in deze aanpak om jouw bedrijf hierbij te begeleiden. Als je dus de energie-efficiëntie van jouw bestaande inrichting wil optimaliseren zodat deze zowel door jouw jaarlijkse energiebegroting als op de Vlaamse overheid positief ervaren wordt, moet je niet twijfelen en onmiddellijk contact opnemen met Exergie!

Opgelet: Bedrijven die een energiebeleidsovereenkomst (EBO) hebben afgesloten met de Vlaamse overheid kunnen van deze verplichting worden vrijgesteld. Ook voor het ganse traject m.b.t. deze EBO kan Exergie u met raad en daad bijstaan.


Vragen over de energiestudie?


Onze expertises