Lokaal energie opwekken

Het gebruik van energie brengt een significante kost met zich mee. In eerste instantie dient deze maximaal gereduceerd te worden door het inperken van de verbruikte hoeveelheid elektriciteit, aardgas, stookolie … Dit gebeurt idealiter via  een energieaudit. Daarnaast kan de totale kost in vele gevallen verder gereduceerd worden door de nodige energie zelf lokaal op te wekken of door andere omzettingstechnieken/energievectoren te kiezen: het optimaliseren van de utiliteiten.

In functie van onder meer de aard en de grootte van het energieverbruik, de verdeling van dat verbruik doorheen de tijd, de reeds aanwezige lokale afnamemogelijkheden, de geografische ligging … zullen verschillende technologieën voor het opwekken/omvormen van energie interessant zijn. Exergie kan door middel van een grondige analyse van de site en haar eigenschappen, investeringsanalyses opmaken die weergeven wat de meest interessant technologie is voor de gegeven situatie. Exergie kan hiervoor putten uit haar uitgebreide ervaring met concrete projecten en eerdere analyses.

Of het nu gaat over warmte-krachtkoppeling, zonnepanelen, windenergie, stoomopwekking, warmtepompen, … Exergie is dé gespecialiseerde partner om de juiste investeringsbeslissing te helpen maken aangaande lokale energieopwekking.

Onze expertises