CO2-Emissiemonitoring

Een monitoringsplan beschrijft de methodes waarmee de jaarlijkse uitgestoten broeikasgasemissies worden vastgesteld en hoe de onzekerheden m.b.t. de vaststelling van deze emissies statistisch worden in rekening gebracht. Uiteindelijk vormt het plan de basis voor de bepaling van de hoeveelheid CO2-emissierechten die jaarlijks ingeleverd moeten worden. Voor bedrijven die verplicht hun CO2- en andere broeikasgasemissies moeten rapporteren – ook wel VER-bedrijven genoemd – maakt Exergie de verplichte monitoringsplannen op en begeleiden wij de goedkeuring van deze plannen door de overheid.

Naast het opmaken van het monitoringsplan ondersteunt Exergie ook in het jaarlijkse rapporteren van de effectief uitgestoten emissies via het emissiejaarrapport en de verificatie van dit jaarrapport. 

Tenslotte denkt Exergie ook actief mee met bedrijven om een verlaging van de uitstoot en indien mogelijk zelfs een uittreden uit het VER-systeem te bewerkstelligen om zo een belangrijke jaarlijks wederkerende kost te verlagen of geheel weg te werken.

verlaging uitstoot

Onze expertises