Energieaudit

EnergieauditĀ voor bedrijven in Vlaanderen

Met een energieaudit zet je jouw bedrijf op weg om efficiƫnt en kostenbesparend met energie om te gaan. Exergie heeft een ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven naar energie-efficiƫntie. Energieaudits kunnen op vrijwillige basis uitgevoerd worden door bedrijven en organisaties op zoek naar eenvoudige en significante kostenbesparingen. Hierbij kan je kiezen voor een uitgebreide energieaudit of een eerste prospectie via een energie-scan.

Deze studies zijn opgebouwd uit een inventarisatie van installaties en gebouwen, gevolgd door een statistische evaluatie van verbruiken. In een laatste hoofdstuk worden maatregelen uitgewerkt naar investeringskosten, praktische uitvoerbaarheid, terugverdientijd, IRR. Uit deze evaluatie wordt duidelijk waar de meest interessante maatregelen liggen naar kostenbesparingen en vermindering van CO2 -uitstoot.


IsĀ een energieaudit verplicht voor bedrijven?

In sommige gevallen worden energieaudits voor bedrijvenĀ wettelijk opgelegd. Zoals de verplichte energieaudit voor grote ondernemingenĀ (EED energieaudit) ofĀ energiestudies en -plannen in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.

Exergie heeft de nodige expertise en erkenningen in het Vlaamse en Brusselse Gewest om deze audits uit te voeren en zo een energiebesparing voor bedrijven te creƫren.

Onze expertises