Energiecontracten

Energiekosten verlagen

Naast het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen, kan ook stevig bespaard worden op de energiefactuur door de energiekost per kWh te verlagen.

De elektriciteitsfactuur is de optelsom van meerdere kosten, zoals hieronder wordt geschetst. De verlaging van het totale elektriciteitstarief kan bijgevolg op verschillende manieren gebeuren. Exergie zorgt ervoor dat de energiekost per kWh voor uw bedrijf minimaal blijft.

Elektriciteitstarieven piek- en daluren

De laatste jaren hebben de prijzen op de elektriciteitsmarkt een sterke daling gekend. Maar bij veel bedrijven heeft dit slechts in beperkte mate geleid tot een daling van de piek- en daltarieven. De ervaring leert dat regelmatig vergelijken van de elektriciteitsprijzen loont. Het gebeurt vaak dat contracten bij een energieleverancier te laat opgezegd worden, waardoor u verplicht bent om bij dezelfde leverancier te blijven. Om uw zoektocht naar de beste tarieven raden wij aan u te laten bijstaan door een onafhankelijke energie-expert. Door zijn onafhankelijkheid kan de expert onderhandelen met zowel grote leveranciers (Electrabel, Luminus, Total Gas&Power, Eneco…) als kleinere, minder bekende, leveranciers (Comfort Energie, EBEM, BEE, Octa+ ..).

De energie-experten van Exergie staan zowel kmo's als grote industriële energieverbruikers bij om een optimaal elektriciteitscontract te zoeken voor hun bedrijf. Tijdig uw contract onder de loep nemen kan leiden tot grote besparingen.

  • Voor kmo's met een beperkt verbruik is het contract vaak opzegbaar zonder verbrekingsvergoeding, zodat het bedrijf op korte termijn kan genieten van een nieuw contract en zo al snel heel wat euro’s kan besparen.

  • Ook grote industriële energieverbruikers hebben er baat bij om tijdig hun contract te laten analyseren. Zo moet het huidige contract tijdig opgezegd worden om een verbrekingsvergoeding te vermijden. Een contract kan vandaag al afgesloten worden,  terwijl deze pas over een jaar in voege treedt. Bij het afwegen van verschillende contracten wordt ook rekening gehouden met het bedrijfsprofiel.

Nettarieven

Voor bedrijven op midden/hoogspanningsnet schuilen er achter deze tarieven uitgebreide berekeningen. Besparingen hierop zijn mogelijk door de eigenschappen van het verbruik (o.a. tijdsaspect) aan te passen (wat naast het volume staat). Deze aanpassingen vragen echter ook inspanningen van het bedrijf en zijn niet steeds rendabel. Exergie kan bedrijven bijstaan door het rendement van de investering te analyseren, zodat beslist kan worden welke investeringen best wel doorgevoerd worden en welke niet.

Aardgasfactuur

Ook op de aardgasfactuur kan stevig bespaard worden door aardgastarieven te vergelijken tussen de verschillende leveranciers, analoog aan de elektriciteitsfactuur. Onze energie-experten optimaliseren het aardgastarief in functie van uw bedrijfsprofiel.

Daarnaast kan het dankzij de uitbreiding van het aardgasnet of louter dankzij een competitieve aardgasprijs, heel rendabel worden om uw oude stookolie of koleninstallatie te vervangen door een aardgasinstallatie. Een onafhankelijk energie-expert berekent voor u de optimale installatie.

Onze expertises