Nieuws

Een eigen windmolen op uw bedrijf?

Denk je dat een kleine/middelgrote windmolen wel potentieel heeft op je site, maar toets je dit liever af bij een onafhankelijk expert? Exergie begeleidt u in het volledige traject, van een haalbaarheidsstudie tot het verkrijgen van overheidssteun en de omgevingsvergunning.

Lees meer

Call groene warmte

 De Vlaamse Overheid stimuleert nieuwe projecten rond groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaanproductie. Elk jaar wordt er een oproep gedaan om projecten voor te stellen, de zogenaamde “call groene warmte”. Het is de verwachting dat ook dit voorjaar een nieuwe call georganiseerd zal worden.

Lees meer

Energiecoach stad Hasselt

Heeft uw KMO een jaarlijks primair energieverbruik kleiner dan 225.000 kWh? Is uw onderneming gelegen in Hasselt of in één van volgende deelgemeentes?


Lees meer