Nieuws

Aardgasprijzen staan historisch laag

We stellen momenteel op de termijnmarkten een sterke daling vast van de aardgasprijzen. Dit gaat over meerdere euro's per MWh tegenover de reeds lage prijzen van 2019. Exergie vergelijkt jaarlijks tientallen energiecontracten en scheidt ook voor u het kaf van het koren zodat u een goed gedocumenteerde en weloverwogen keuze kan maken over uw energievoorziening. 

Lees meer

Twaalfde oproep voor de subsidie van strategische projecten

Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen. 

Lees meer

Oost-Vlaanderen: LEADER 2020

LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’ (LEADER): een Europees initiatief dat tot doel heeft kwalitatief hoogstaande, geïntegreerde en originele strategieën voor een duurzame plattelandsontwikkeling te ontwikkelen en te ondersteunen die tot een verbetering van de leefbaarheid in het gebied leiden.

Lees meer